Bestrating

Voordat we beginnen met de bestrating, nemen we eerst de maten van de bestrating op. We bekijken of er voldoende vulzand aanwezig is als onderverharding, minimaal 10 cm is wel het verreiste.

Indien mogelijk voor zwaardere voertuigen denk aan vrachtwagens, trekkers, kranen en shovels gebruiken we hier als onderverharding gebroken puin menggranulaat. We graven het cunet af brengen het gebroken puin en verdichten dit door het aan te trillen, hierna brengen we het vulzand aan en dat verdichten we ook, zodoende krijgen we een harde baan waar de bestrating op komt te liggen.

Nadat de zandbaan klaar is kunnen er stenen of tegels gelegd worden. Door dit goed uit te zetten met een winkelhaak/haakse hoek krijgen we een mooi resultaat in de bestrating.